CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Công ty TNHH Di Gusto luôn đưa đến cho bạn hình thức thanh toán linh hoạt và nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng.

THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

– Là phương thức thanh toán trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi cho những khách đặt thức ăn giao hàng và chuyển khoản

– Sau khi đặt ăn qua Email hoặc điện thoại, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản của chúng tôi theo thông tin dưới đây, khi chuyển khoản ghi rõ tên, số điện thoại người gửi và báo cho chúng tôi để kiếm tra số tiền của bạn đã được chuyển.

CÔNG TY TNHH DI GUSTO

STK: 88611.8686.6666

Ngân hàng MBbank- PGD Thảo Điền

– Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận cho quý khách.(Thông tin tài khoản sẽ được gửi trực tiếp về địa chỉ mail, hoặc SMS điện thoại cho quý khách)

THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

– Đây là cách thanh toán linh hoạt, giúp cho khách hàng thanh toán tiền mặt trục tiếp cho người giao hàng khi đặt dịch vụ giao hàng tại nhà và đã nhận được hàng.

PAYMENT POLICY

Italian restaurant always gives you flexible and fast payment, convenient for customers

PAYMENT VIA BANK ACCOUNT

- It is a fast and convenient online payment method for customers who order food and transfer money

- After ordering via email or phone, please transfer money to our account according to the information below, when transferring the money, specify the name and phone number of the sender and inform us to check the amount of You have been transferred.

CÔNG TY TNHH DI GUSTO

STK: 88611.8686.6666

Ngân hàng MBbank- PGD Thảo Điền

- After receiving the money, we will contact to confirm for you. (Account information will be sent directly to the mail address, or SMS phone to you)

DIRECT PAYMENT FOR DELIVERY MAN

- This is a flexible payment method, helping customers to pay cash directly to the shipper when ordering home delivery service and received the goods